Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij Hèt Sportcentrum in Oldeberkoop.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Hèt Sportcentrum, om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig met de opdracht van Hèt Sportcentrum. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 10 dagen na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Hèt Sportcentrum en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch! Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand.

Een opzegging kunt u middels het Hèt Sportcentrum opzegformulier indienen welke u kunt invullen op de club. Mondelinge opzeggingen kunnen wij niet in behandeling nemen. Een opzegging geschiedt per kalendermaand. Als voorbeeld: u zegt uw abonnement op per 22 oktober. Oktober is uw zogeheten opzegmaand, november uw uitsportmaand. Uw lidmaatschap eindigt derhalve 1 december. Zit u nog in uw vaste looptijd van uw lidmaatschap, dan eindigt deze op het eerst volgende mogelijke moment. Deze is gelijk aan de startdatum plus de termijn van u lidmaatschap. U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

Indien Hèt Sportcentrum twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is de volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening. De overeenkomst kan door Hèt Sportcentrum met onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden per eerstvolgende mogelijkheid. De resterende termijn van het contract wordt eveneens in rekening gebracht. Bijkomende wettelijke rente en incassokosten – volgens de Staffel BIK – zijn voor rekening van het lid. Na inschrijving dient u de 1ste training altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Hèt Sportcentrum biedt haar leden de gelegenheid tot bevriezen. In dat geval betaalt men een kleine vergoeding per kalendermaand en wordt de lidmaatschapsduur verlengd met de lengte van de bevroren periode. Hèt Sportcentrum is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Hèt Sportcentrum. Hèt Sportcentrum kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Hèt Sportcentrum behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 10% per jaar.
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hèt Sportcentrum gebruikt.
Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent. Bij Hèt Sportcentrum is voor uw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig.

HUISREGELS

Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Hèt Sportcentrum;

• De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
• Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;
• Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
• Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
• Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;
• Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen;
• Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Hèt Sportcentrum;
• Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
• Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
• Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
• Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;
• Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
• Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Hèt Sportcentrum worden niet getolereerd en er wordt bij overtreding aangifte gedaan bij de politie;
• Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Hèt Sportcentrum zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

TRAINEN TIJDENS ONBEMANDE UREN

In Hèt Sportcentrum kan getraind worden buiten bemande uren. Wanneer u tijdens onbemande uren traint adviseren wij u een key cord met alarmmelder te dragen. Wanneer u tijdens onbemande uren een onechte alarmmelding doet door de nooddeur te openen of de alarmknop op de key cord te gebruiken brengen we 135,- euro in rekening voor het opvolgen van de alarmmelding. Het is niet toegestaan tijdens onbemande uren onbevoegden of iemand die geen lid is binnen te laten of toegang tot Hèt Sportcentrum te verschaffen. Wanneer dit wel gebeurt brengt Hèt Sportcentrum 135,- euro in rekening voor het lid en degene die onbevoegd binnen is getreden. Eventuele schade, in welke vorm dan ook, of bij overtreding van deze regel, zal op het lid verhaald worden.

Kennismaken? Vraag hier je gratis proefles aan.

Wij kunnen wel zeggen dat het in Hèt Sportcentrum altijd gezellig is en dat we deskundig personeel hebben, maar waarom ervaar je het niet zelf? Vul dus je gegevens in en we nemen contact met je op!
LET OP: De Gratis Kennismakingsles is beperkt beschikbaar

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.